Poštová banka, a.s.

Rating a informácie o Poštová banka, a.s.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Poštová banka, a.s. 35826 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 15917. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 98.1639% spoločností je horších ako Poštová banka, a.s..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Po&scaron;tov&aacute; banka, a.s." href="http://postova-banka.sk-rating.com/">
   <img src="http://postova-banka.sk-rating.com/postova-banka.png" width="150" height="25" alt="Rating Po&scaron;tov&aacute; banka, a.s." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Poštová banka, a.s.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia